ประเด็นร้อน

Posted by | July 18, 2022
การเป็นพี่เลี้ยงจากครูนอกระบบ (Coaching & Mentoring)

. ครูนอกระบบมีบทบาทสำคัญในการเป็นพี่เลี้ยงดูแลเด็กในกระบวนการยุติธรรม เพื่อการเรียนรู้ตัวเอง กำหนดเป้าหมาย และส่งเสริมให้เป็นผู้ประกอบการ โดยคอยให้คำปรึกษา ช่วยเหลือ ดูแล รวมไปถึงประสานงานการส่งต่อ และติดตามประเมินผลในการขับเคลื่อนงานเด็กและเยาวชนที่อยู่ในกระบวนการยุติธรรม . ที่มาจาก :โครงการสนับสนุนการพัฒนาครูและเด็กนอกระบบการศึกษาโดยเครือข่ายเชิงพื้นที่ : ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 9 จังหวัด ภายใต้การสนับสนุนของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ปี 2563 . อ่านเพิ่มเติมได้ที่ https://drive.google.com/.../1hEYPGKDEBkgwSl6hJ0ufgc.../view . ขอบคุณข้อมูลจาก SILC Company Limited

Continue Reading
Posted by | June 29, 2022
เมื่อวันที่ 10-11 มิถุนายน 2565 ศ.ดร.สมพงษ์ จิตระดับ รศ.ดร.วีระเทพ ปทุมเจริญวัฒนา และ อ.ดร.สุรศักดิ์ เก้าเอี้ยน จากหน่วยปฏิบัติการวิจัยเพื่อการพัฒนาด้านเด็กและเยาวชน ร่วมกับกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา ลงพื้นที่ติดตามโครงการศูนย์ช่วยเหลือเด็กและเยาวชนในภาพวิกฤตทางการศึกษา จังหวัดขอนแก่น

. การลงพื้นที่ครั้งนี้ทำให้ได้เห็นกลไกการขับเคลื่อนที่เป็นการบูรณาการการทำงานทั้งหน่วยงานของรัฐในระดับจังหวัดทั้ง จังหวัด ศึกษาธิการจังหวัด สำนักเขตพื้นที่ทางการศึกษา หน่วยงานด้านสาธารณสุข หน่วยงานด้านการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคธุรกิจเอกชน มูลนิธิ วัด ชุมชน โรงเรียน . .

Continue Reading
Posted by | June 29, 2022
การศึกษาทางเลือกกับบทบาทพ่อแม่และครูในการจัดการเรียนรู้เด็กในศตวรรษที่ 21

. เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2565 รศ.ดร.วีระเทพ ปทุมเจริญวัฒนา หัวหน้าหน่วยปฏิบัติการวิจัยเพื่อการพัฒนาด้านเด็กและเยาวชน เป็นวิทยากรแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง “การศึกษาทางเลือกกับบทบาทพ่อแม่และครูในการจัดการเรียนรู้เด็กในศตวรรษที่ 21” . ขอขอบคุณสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล มา ณ โอกาสนี้ในการเชิญมาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ขอขอบคุณข้อมูลจากฐานการวิจัยของสมาคมสภาการศึกษาทางเลือกไทย .

Continue Reading
Posted by | June 29, 2022
การพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาที่อยู่ในกระบวนการยุติธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ นครพนม มุกดาหาร ร้อยเอ็ด สกลนคร และอุบลราชธานี

. ที่ดำเนินการโดยบริษัท เอส ไอ แอล ซี จำกัด เป็นส่วนหนึ่งในโครงการสนับสนุนการพัฒนาครูและเด็กนอกระบบการศึกษาโดยเครือข่ายเชิงพื้นที่: ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 9 จังหวัด ภายใต้การสนับสนุนของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ปี 2563 มีกิจกรรมและกระบวนการที่สำคัญ คือ การพัฒนาศักยภาพ ค้นหาเป้าหมายตัวเอง พร้อมทั้งการสร้างคุณค่าให้ตัวเองและสร้างโมเดลธุรกิจที่เหมาะกับยุคสมัยและความต้องการของเด็กและเยาวชน โดยมีการพัฒนาเครื่องมือที่สามารถเข้าถึงง่ายและน่าสนใจ ทำให้เด็กและเยาวชนลุกขึ้นมาค้นหาเป้าหมายของตัวเองในอนาคต . โดยมีเครื่องมือและกระบวนการ คือ การพัฒนาทักษะการเป็นผู้ประกอบการ: จากความสนใจและความถนัด และการตั้งเป้าหมายความต้องการประกอบอาชีพในอนาคต ได้มีการพัฒนากิจกรรมพัฒนาอาชีพของเด็กและเยาวชน เช่น...

Continue Reading
Posted by | May 24, 2022
ประเด็นเด็ก เด็ดจากหนัง : Witch at Court

. Witch at Court เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอัยการสาวที่ทำทุกอย่างเพื่อให้ตัวเองประสบความสำเร็จ แต่วันหนึ่งเธอกลับโดนหัวหน้าหักหลัง ย้ายเธอเข้าไปที่แผนกคดีอาชญากรรมสตรี ที่ดูแลเกี่ยวกับการล่วงละเมิดทางเพศ และก็ได้เจอกับอัยการหนุ่มที่เคยเป็นจิตแพทย์ เขามีนิสัยที่ตรงกันข้ามกับเธอ เมื่อพวกเขาต้องมาร่วมงานกัน การสืบคดีจึงเริ่มต้นขึ้น… . คดีในเรื่องส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับผู้หญิง เช่น การทำร้ายร่างกาย การทรมานทางเพศ การฆาตรกรรม การข่มขืน และความไม่เป็นธรรมต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคดีการล่วงละเมิดทางเพศ ที่อาชญากรรมทางเพศส่วนใหญ่เกิดขึ้นจากคนในครอบครัว อย่างในกรณีคดีที่ลูกเลี้ยงเด็กหญิงวัย 10 ขวบถูกพ่อเลี้ยงล่วงละเมิดทางเพศ . สำหรับคดีนี้พ่อแม่ ผู้ปกครอง ครู...

Continue Reading
Posted by | May 23, 2022
ศ.ดร.สมพงษ์ จิตระดับ ได้แสดงทัศนะ จากกรณี “เด็กอายุ 14 ปี ตัดสินใจฆ่าตัวตาย”

https://youtu.be/k1pq5AaqNtY พร้อมกับชวนคิดในประเด็นคำถามที่น่าสนใจ คือ เรียนฟรีมีจริงไหม? “เรียนฟรีเป็นวาทกรรมที่ไม่ใช่เรื่องจริงในสภาพปัจจุบัน ต้องปรับค่าใช้จ่ายรายหัวใหม่ให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบัน” ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในระดับปฏิบัติงานและระดับนโยบาย ตระหนักถึงปัญหาที่ทับซ้อนอยู่ในเหตุการณ์ดังกล่าว มากน้อยเพียงใด

Continue Reading
Posted by | May 23, 2022
เสียงสะท้อนจากเยาวชนทั้งในและนอกระบบการศึกษาที่มีสิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าฯ “คิดเห็นอย่างไรกับการเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.ในครั้งนี้”

https://www.youtube.com/watch?v=TLpnscv52RQ ในข้อคำถาม . 1. รู้สึกอย่างไรกับการเลือกตั้ง ผู้ว่าฯ กทม. ปี 2565 2. การเข้าถึงนโยบายของผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม. 2565 จากช่องทางใด 3. ต้องการนโยบายที่ส่งเสริมด้านการศึกษา และด้านเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น อย่างไร 4. อยากฝากอะไรถึงผู้ว่าฯ กทม. คนต่อไป . ขอขอบคุณ มูลนิธิสายเด็ก 1387 มูลนิธิส่งเสริมพัฒนาบุคคล คลองเตยดีจัง นิสิตนักศึกษา

Continue Reading
Posted by | March 18, 2022
ประเด็นเด็กเด็ดจากหนัง : Juvenile Justice (หญิงเหล็กศาลเยาวชน)

Juvenile Justice (หญิงเหล็กศาลเยาวชน) ซีรีส์เกาหลีใต้ของ Netflix บอกเล่าการทำงานและการตัดสินคดีความในแผนกคดีเยาวชนที่มีความซับซ้อนและกดดัน ผ่านเรื่องราวของชิมอึนซอก ผู้พิพากษาหญิงที่มีความเกลียดชังต่อผู้กระทำความผิดที่เป็นเด็กกับประโยคที่ว่า "ฉันรังเกียจเยาวชนผู้กระทำผิด" ซึ่งต่อมาเธอได้เรียนรู้และเปิดใจยอมรับว่าเด็กเหล่านี้สามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองได้ ส่วนอีกด้านหนึ่งมีเด็กบางกลุ่มที่ไม่อาจแก้ไขการกระทำและสำนึกผิดในสิ่งที่ตนกระทำไป จึงเป็นหน้าที่ของเธอในการให้บทลงโทษที่ทำให้พวกเขาได้เรียนรู้ถึงผลจากการกระทำของตนเอง . เมื่อเด็กกระทำความผิดและเข้าสู่ในกระบวนการยุติธรรม หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องมีการพัฒนาศักยภาพของเด็กเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างสมดุลและมีความสุข มีการพัฒนาแบบองค์รวมทั้งความรู้ พฤติกรรม และให้ตระหนักในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สร้างตัวตนที่เป็นเกราะป้องกันตนเองจากการก้าวพลาดและการกระทำผิดซ้ำ . ทั้งนี้รูปแบบการจัดการศึกษาทางเลือกสำหรับเด็กในกระบวนการยุติธรรม จำเป็นต้องมีการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มประสบการณ์ตามความถนัดหรือความสนใจของเด็กเชี่อมโยงเข้ากับการประกอบอาชีพ การจัดตั้ง Learning Hub เพื่อจัดการศึกษาทางเลือกรูปแบบศูนย์การเรียนภายในศูนย์ฝึก รวมทั้งการประสานกับเครือข่ายศูนย์การเรียนภายนอกเพื่อส่งต่อเด็กระหว่างการฝึกและอบรมในศูนย์ฝึก และภายหลังที่ได้รับการปล่อยตัว . นอกจากนั้นซีรีส์ยังสะท้อนให้เห็นว่า...

Continue Reading
Posted by | March 18, 2022
ประเด็นเด็ก เด็ดจากหนัง : ความหวังกับความรู้สิ่งไหนสำคัญกว่ากัน “All of Us Are Dead” (มัธยมซอมบี้)

. แนะนำซีรีส์สะท้อนสังคมสัญชาติเกาหลีใต้ เรื่อง “All of Us Are Dead” ฉายทาง Netflix ที่กำลังเป็นกระแสอยู่ในสังคม เนื้อหาของซีรีส์เป็นเรื่องราวของไวรัสซอมบี้ที่เกิดขึ้นในโรงเรียนมัธยมปลาย นักเรียนเป็นผู้รอดชีวิตต้องหาวิธีเพื่อฝ่าฟันฝูงซอมบี้ แต่ต้องเผชิญทั้งความขัดแย้งระหว่างเพื่อนและด้านมืดในจิตใจของตนเอง เพื่อปกป้องตนเองที่อยู่ท่ามกลางสมรภูมิการเอาชีวิตรอดที่สุดแสนสิ้นหวัง โดยไม่ได้รับความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่แม้แต่น้อย . แต่อย่างไรก็ตามเกิดการตั้งคำถามจากนักเรียนที่ชวนให้สังคมขบคิดกันต่อว่า “บางประเทศจะรู้สึกเศร้ายิ่งกว่าเวลาที่ผู้ใหญ่ตาย บางประเทศจะเศร้ายิ่งกว่าเวลาที่เด็กตาย การที่เด็กตายแปลว่าความหวังหายไป ส่วนการที่ผู้ใหญ่ตายแปลว่าความรู้หายไป ความหวังกับความรู้อยู่ที่เราคิดว่าอันไหนสำคัญกว่ากัน” . เนื้อหาในซีรีส์ทำให้เห็นว่าความรู้สำคัญกว่าความหวัง เนื่องจากผู้ใหญ่ที่มียศมีตำแหน่งมักจะได้รับความช่วยเหลือก่อนเสมอ แต่สังคมกลับละเลยเด็กนักเรียนเหล่านี้ หากย้อนกลับมาดูอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กพึงที่จะได้รับโดยกำหนดว่า เด็กจะต้องรับได้สิทธิที่จะมีชีวิตรอด (Right...

Continue Reading