วิดีโอ

Posted by | May 31, 2020
เสียงสัมภาษณ์ ศ.ดร.สมพงษ์ จิตระดับ ต่อการปรับการเรียนการสอนในสถานการณ์ COVID-19

https://www.youtube.com/watch?v=e9zoloOPj48 ศ.ดร.สมพงษ์ จิตระดับ แนะ 3 วิธีปรับรูปแบบการเรียนรู้ในสถานการณ์แพร่ระบาดโควิด-19 เสริมโอกาสการเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์ เรียนแบบบ้านเรียนหรือศูนย์การเรียน และเรียนแบบชุมชนเป็นฐาน

Continue Reading
Posted by | March 18, 2020
[VDO] คิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับ แฟลชม็อบ ของนิสิตนักศึกษา ?

https://www.youtube.com/watch?v=Xh99vIgh0TU&t=3s สัมภาษณ์ ศ.ดร.สมพงษ์ จิตระดับ หัวหน้าหน่วยปฏิบัติการวิจัยเพื่อการพัฒนาเด็กและเยาวชน คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Continue Reading
Posted by | June 24, 2019
[VDO] บทสัมภาษณ์อ.สมพงษ์ จิตระดับต่อกรณีพานไหว้ครูล้อการเมือง

“...เราไม่ได้สอนให้คนแยกขั้ว เราไม่ได้สอนให้คนแตกต่างแบบเกลียดกัน ชังกัน ไม่เข้าใจกัน เพราะฉะนั้นก้าวแรกของเด็กกลุ่มนี้สามารถแสดงออกในเชิงสัญลักษณ์ แล้วอธิบายในความเข้าใจของตนเอง เป็นก้าวแรกของประชาธิปไตยที่งดงาม” https://youtu.be/6SAP76cFUGU #Hotissue #พานไหว้ครู62

Continue Reading
Posted by | August 27, 2018
[VDO] ฟัง “หมูป่า” หยุดคิดแทน

ศ.ดร.สมพงษ์ จิตระดับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาด้านเด็กและเยาวชน https://www.youtube.com/watch?v=Kmbgaj2VU8Q

Continue Reading
Posted by | August 27, 2018
[VDO] “ครอบครัว รัฐ กับบทบาทการปกป้องดูแลเด็ก”

สัมภาษณ์พิเศษ ศ.ดร. สมพงษ์ จิตระดับ กรณีเด็ก 4 คน พลัดตกตึก https://www.youtube.com/watch?v=KQJCWB2Up9o

Continue Reading
Posted by | August 27, 2018
[VDO] ประเด็นร้อน: กรณีเด็กป.5 ถูกทำโทษจนเสียชีวิต

ทัศนะจาก ศ.ดร.สมพงษ์ จิตระดับ ผู้อำนวยการศูนย์วิชาการและเครือข่ายวิชาการด้านเด็กและเยาวชน คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย https://www.youtube.com/watch?v=01SSIC9MPzY&t=7s https://www.youtube.com/watch?v=3Iv1hAueTpo&t=3s

Continue Reading