วิดีโอ

Posted by | July 9, 2021
Motion การพัฒนาครูนอกระบบการศึกษา

https://www.youtube.com/watch?v=tjklf6QmVag ข้อต่อที่สำคัญของการพัฒนาเด็กนอกระบบการศึกษาให้มีความรู้และได้รับการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ามกลางสังคมที่แปรเปลี่ยน นั่นคือ ครูนอกระบบการศึกษา . “การพัฒนาครูนอกระบบการศึกษา” จำต้องมีสมรรถนะหลักทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ความรู้ ทักษะ ทัศนคติ รวมไปถึงกระบวนการในการพัฒนาศักยภาพครูผ่านการทำงานพื้นที่การเรียนรู้และบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานต่างๆ จะช่วยให้ครูเข้าไปช่วยเหลือ พัฒนา ทำงานกับเด็กนอกระบบการศึกษาได้อย่างยั่งยืน

Continue Reading
Posted by | December 3, 2020
สื่อการเรียนรู้ เรื่อง อาชญากรรมไซเบอร์ โดย สำนักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม

ถ้าหากเรากำลังตกเป็นเหยื่อของอาชญากรรมไซเบอร์ เช่น ขอรับบริจาคที่โพสต์ในเฟซบุ๊ก, ข้อความแจ้งเตือนคุณได้รับรางวัล, มีคนแปลกหน้าเข้ามาขอเป็นเพื่อนในเฟซบุ๊ก, มีบุคคลอ้างเป็นคอลเซ็นเตอร์ เราควรจะทำอย่างไร? มาหาคำตอบได้จากวีดีโอสื่อการเรียนรู้นี้กันเลย จัดทำโดย SILC Company Limited https://www.youtube.com/watch?v=fZPfinapwo4&feature=youtu.be&fbclid=IwAR14Scv_3azZqcyWU0eRyzjALZc5YFhH4pjSb1aV2sZmgEy3iy9Z9Chm3FE

Continue Reading
Posted by | May 31, 2020
เสียงสัมภาษณ์ ศ.ดร.สมพงษ์ จิตระดับ ต่อการปรับการเรียนการสอนในสถานการณ์ COVID-19

https://www.youtube.com/watch?v=e9zoloOPj48 ศ.ดร.สมพงษ์ จิตระดับ แนะ 3 วิธีปรับรูปแบบการเรียนรู้ในสถานการณ์แพร่ระบาดโควิด-19 เสริมโอกาสการเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์ เรียนแบบบ้านเรียนหรือศูนย์การเรียน และเรียนแบบชุมชนเป็นฐาน

Continue Reading
Posted by | March 18, 2020
[VDO] คิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับ แฟลชม็อบ ของนิสิตนักศึกษา ?

https://www.youtube.com/watch?v=Xh99vIgh0TU&t=3s สัมภาษณ์ ศ.ดร.สมพงษ์ จิตระดับ หัวหน้าหน่วยปฏิบัติการวิจัยเพื่อการพัฒนาเด็กและเยาวชน คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Continue Reading
Posted by | June 24, 2019
[VDO] บทสัมภาษณ์อ.สมพงษ์ จิตระดับต่อกรณีพานไหว้ครูล้อการเมือง

“...เราไม่ได้สอนให้คนแยกขั้ว เราไม่ได้สอนให้คนแตกต่างแบบเกลียดกัน ชังกัน ไม่เข้าใจกัน เพราะฉะนั้นก้าวแรกของเด็กกลุ่มนี้สามารถแสดงออกในเชิงสัญลักษณ์ แล้วอธิบายในความเข้าใจของตนเอง เป็นก้าวแรกของประชาธิปไตยที่งดงาม” https://youtu.be/6SAP76cFUGU #Hotissue #พานไหว้ครู62

Continue Reading
Posted by | August 27, 2018
[VDO] ฟัง “หมูป่า” หยุดคิดแทน

ศ.ดร.สมพงษ์ จิตระดับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาด้านเด็กและเยาวชน https://www.youtube.com/watch?v=Kmbgaj2VU8Q

Continue Reading
Posted by | August 27, 2018
[VDO] “ครอบครัว รัฐ กับบทบาทการปกป้องดูแลเด็ก”

สัมภาษณ์พิเศษ ศ.ดร. สมพงษ์ จิตระดับ กรณีเด็ก 4 คน พลัดตกตึก https://www.youtube.com/watch?v=KQJCWB2Up9o

Continue Reading