ประเด็นเด็ก เด็ดจากหนัง : ความหวังกับความรู้สิ่งไหนสำคัญกว่ากัน “All of Us Are Dead” (มัธยมซอมบี้)

ประเด็นเด็ก เด็ดจากหนัง : ความหวังกับความรู้สิ่งไหนสำคัญกว่ากัน “All of Us Are Dead” (มัธยมซอมบี้)

.
แนะนำซีรีส์สะท้อนสังคมสัญชาติเกาหลีใต้ เรื่อง “All of Us Are Dead” ฉายทาง Netflix ที่กำลังเป็นกระแสอยู่ในสังคม เนื้อหาของซีรีส์เป็นเรื่องราวของไวรัสซอมบี้ที่เกิดขึ้นในโรงเรียนมัธยมปลาย นักเรียนเป็นผู้รอดชีวิตต้องหาวิธีเพื่อฝ่าฟันฝูงซอมบี้ แต่ต้องเผชิญทั้งความขัดแย้งระหว่างเพื่อนและด้านมืดในจิตใจของตนเอง เพื่อปกป้องตนเองที่อยู่ท่ามกลางสมรภูมิการเอาชีวิตรอดที่สุดแสนสิ้นหวัง โดยไม่ได้รับความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่แม้แต่น้อย
.
แต่อย่างไรก็ตามเกิดการตั้งคำถามจากนักเรียนที่ชวนให้สังคมขบคิดกันต่อว่า “บางประเทศจะรู้สึกเศร้ายิ่งกว่าเวลาที่ผู้ใหญ่ตาย บางประเทศจะเศร้ายิ่งกว่าเวลาที่เด็กตาย การที่เด็กตายแปลว่าความหวังหายไป ส่วนการที่ผู้ใหญ่ตายแปลว่าความรู้หายไป ความหวังกับความรู้อยู่ที่เราคิดว่าอันไหนสำคัญกว่ากัน”
.
เนื้อหาในซีรีส์ทำให้เห็นว่าความรู้สำคัญกว่าความหวัง เนื่องจากผู้ใหญ่ที่มียศมีตำแหน่งมักจะได้รับความช่วยเหลือก่อนเสมอ แต่สังคมกลับละเลยเด็กนักเรียนเหล่านี้ หากย้อนกลับมาดูอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กพึงที่จะได้รับโดยกำหนดว่า เด็กจะต้องรับได้สิทธิที่จะมีชีวิตรอด (Right of Survival) และสิทธิที่จะได้รับการปกป้องคุ้มครอง (Right of Protection) จากรัฐ นอกจากนั้นซีรีส์ยังสะท้อนให้เห็นปัญหาภายในโรงเรียน เช่น การบูลลี่ (Bully) การใช้ความรุนแรง การคุกคามทางเพศ ชนชั้นทางสังคม และการที่ครูเมินเฉยถึงปัญหาของเด็กในโรงเรียน
.
แล้วคุณละคิดว่าความหวังกับความรู้สิ่งไหนสำคัญกว่ากัน ?
.
สามารถอ่านอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กเพิ่มเติมได้ที่ https://shorturl.asia/cZiT6

Related Blogs

Posted by editor | March 13, 2023
รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการต้นแบบการพัฒนาสมรรถนะครูนอกระบบการศึกษา
สงวนลิขสิทธิ์ / จัดทํา กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) หน่วยปฏิบัติการวิจัยเพื่อการพัฒนาด้านเด็กและเยาวชน คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย . . อ่านและดาวน์โหลด