โรงเรียนเปิด กระเป๋าเงินฉีก

โรงเรียนเปิด กระเป๋าเงินฉีก

ใกล้เปิดเทอมแล้ว มาดูกันซิว่าผู้ปกครองจะต้องควักเงินเพิ่มอีกเท่าไรกับเครื่องแบบชุดนักเรียน เมื่อเปรียบเทียบกับเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้ต่อปี ราคาที่เห็นใน infographic เป็นเพียงราคาต่อ 1 ชุดเท่านั้น ซึ่งเด็กแต่ละคนก็ต้องมีชุดสำรองไว้ 2-3 ตัว

*หมายเหตุ: ราคานี้เฉลี่ยจากหลายยี่ห้อในท้องตลาด

Related Blogs

Posted by editor | May 31, 2020
เสียงสัมภาษณ์ ศ.ดร.สมพงษ์ จิตระดับ ต่อการปรับการเรียนการสอนในสถานการณ์ COVID-19
https://www.youtube.com/watch?v=e9zoloOPj48 ศ.ดร.สมพงษ์ จิตระดับ แนะ 3 วิธีปรับรูปแบบการเรียนรู้ในสถานการณ์แพร่ระบาดโควิด-19 เสริมโอกาสการเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์ เรียนแบบบ้านเรียนหรือศูนย์การเรียน และเรียนแบบชุมชนเป็นฐาน
Posted by editor | March 18, 2020
วันเด็กสากล “เพื่อสิทธิเด็กทุกคน”
UNICEF ปล่อยเอกสารสำคัญประมวลสถานการณ์หลังมีประกาศอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กในวันที่ 20 พฤศจิกายน 1989 กว่า 30 ปีที่ผ่านมาประชาคมโลกได้ทำตามสัญญาในการเคารพสิทธิของเด็กด้านใดบ้าง สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ใน https://www.unicef.org/world-childrens-day และ https://www.unicef.org/…/Convention-rights-child-at-crossro…
Posted by editor | March 18, 2020
[VDO] คิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับ แฟลชม็อบ ของนิสิตนักศึกษา ?
https://www.youtube.com/watch?v=Xh99vIgh0TU&t=3s สัมภาษณ์ ศ.ดร.สมพงษ์ จิตระดับ หัวหน้าหน่วยปฏิบัติการวิจัยเพื่อการพัฒนาเด็กและเยาวชน คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย