กลุ่มเด็กและเยาวชน “small smile” เครือข่ายเคียงริมโขง

กลุ่มเด็กและเยาวชน “small smile” เครือข่ายเคียงริมโขง

ผู้ใหญ่มักจะมองว่าเรื่องเพศเป็นเรื่องสกปรก ต้องห้าม และน่าอาย คาดหวังให้เด็กเรียนหนังสือเพียงอย่างเดียว ไม่ให้ข้องเกี่ยวกับเรื่องเพศ ทำให้เด็กขาดความรู้ที่ถูกต้องนำมาสู่ปัญหาต่าง ๆ เช่น ท้องไม่พร้อม โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

ในสัปดาห์วันวาเลนไทน์นี้ ศูนย์วิชาการและเครือข่ายวิชาการด้านเด็กและครอบครัว จึงอยากจะแนะนำทุกท่านให้รู้จักกลุ่มเด็กและเยาวชน “small smile” เครือข่ายเคียงริมโขง เคียงริมโขง Small Smile ที่ไม่อายที่จะพูดเรื่องเพศ นอกจากนี้ยังมีการรวมกลุ่มกันแก้ปัญหาเกี่ยวกับสุขภาวะทางเพศให้กับเพื่อนวัยเดียวกัน

Related Blogs

Posted by editor | May 31, 2020
เสียงสัมภาษณ์ ศ.ดร.สมพงษ์ จิตระดับ ต่อการปรับการเรียนการสอนในสถานการณ์ COVID-19
https://www.youtube.com/watch?v=e9zoloOPj48 ศ.ดร.สมพงษ์ จิตระดับ แนะ 3 วิธีปรับรูปแบบการเรียนรู้ในสถานการณ์แพร่ระบาดโควิด-19 เสริมโอกาสการเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์ เรียนแบบบ้านเรียนหรือศูนย์การเรียน และเรียนแบบชุมชนเป็นฐาน
Posted by editor | March 18, 2020
วันเด็กสากล “เพื่อสิทธิเด็กทุกคน”
UNICEF ปล่อยเอกสารสำคัญประมวลสถานการณ์หลังมีประกาศอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กในวันที่ 20 พฤศจิกายน 1989 กว่า 30 ปีที่ผ่านมาประชาคมโลกได้ทำตามสัญญาในการเคารพสิทธิของเด็กด้านใดบ้าง สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ใน https://www.unicef.org/world-childrens-day และ https://www.unicef.org/…/Convention-rights-child-at-crossro…
Posted by editor | March 18, 2020
[VDO] คิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับ แฟลชม็อบ ของนิสิตนักศึกษา ?
https://www.youtube.com/watch?v=Xh99vIgh0TU&t=3s สัมภาษณ์ ศ.ดร.สมพงษ์ จิตระดับ หัวหน้าหน่วยปฏิบัติการวิจัยเพื่อการพัฒนาเด็กและเยาวชน คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย