คลังความรู้

Posted by | August 27, 2018
ระเบียงโรงเรียน

"ระเบียงโรงเรียน" จากสภาพสังคมในปัจจุบันที่ผู้สูงอายุถูกทิ้งให้อยู่ในชุมชน เด็กๆ เริ่มทยอยเข้าไปเรียนในเมือง ความสัมพันธ์ของคนในชุมชนเริ่มมีช่องว่างมากยิ่งขึ้น จึงเป็นที่มาของระเบียงโรงเรียน นำโดย ‘หนานบูม’ เยาวชนในชุมชน ที่เริ่มคิดวิธีการจัดการเรียนอยู่เพื่อสร้างความใกล้ชิดให้กับเด็กในชุมชน จัดกิจกรรมเรียนรู้ร่วมกับผู้สูงอายุ ด้วยความเชื่อมั่นที่ว่าหากสามารถสร้างเด็กในชุมชนเป็นเพื่อนกันได้ พวกเขาก็จะช่วยดูแลชุมชนต่อไปเมื่อเติบโตขึ้น คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลด

Continue Reading
Posted by | August 22, 2018
นิสิตนักศึกษา ทาสี กินเหล้า

เมื่อนึกถึงกิจกรรมค่ายหรือชมรมอาสาของนักศึกษาระดับมหาวิทยาลัยในปัจจุบัน เรานึกถึงอะไร?? วันนี้จะพามารู้จักกับชมรมรากดิน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่กับรูปแบบกิจกรรมของนิสิต นักศึกษาที่เน้นการเรียนรู้ร่วมกับชุมชน ศึกษาสภาพปัญหาในมิติรายได้ครัวเรือย และการก้าวข้ามกับดักงานกิจกรรมสร้างวัตถุ ทาสี กินเหล้า คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลด

Continue Reading
Posted by | August 15, 2018
ประชาธิปไตยแบบเสมือน

E-book บทความประชาธิปไตยแบบเสมือน จาก ศ.ดร.สมพงษ์ จิตระดับ สุอังคะวาทิน คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลด

Continue Reading