คลังความรู้

Posted by | August 30, 2018
“ผู้สูงวัยในสังคมสมัยใหม่ หรือโลกดิจิทัล”

ศ.เกียรติคุณ นพ.ประเวศ กล่าวว่า "ผู้สูงวัยในสังคมสมัยใหม่ หรือโลกดิจิทัล จะตกอยู่ในสังคมทอดทิ้งกัน ทุกคนมีความเครียดสูง เครื่องจักรจะทำให้คนตกงานเป็นจำนวนมาก ขาดความเป็นชุมชน แต่มีข้อดีคือ จะทำให้คนสนใจการเจริญสติมากขึ้น สำหรับทางออกของปัญหาผู้สูงอายุในอนาคต ชุมชนจะต้องมีความเข้มแข็ง มีความคิดริเริ่มนำนวัตกรรมมาใช้ให้สามารถดูแลผู้สูงอายุทั้งหมดได้ และจะต้องพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุให้มีทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล(Digital literacy)... ที่สำคัญจะต้องไปสู่สังคมสูงวัยที่ก้าวไปด้วยกันด้วยหัวใจของความเป็นมนุษย์ที่เคารพศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์" ข้อมูลบางส่วนจาก เวทีเสวนาสาธารณะ เรื่อง “สังคมสูงวัย: ก้าวไปด้วยกัน” ครั้งที่ 2 โดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย(มส.ผส.) และภาคีเครือข่ายจัดเวทีเสวนาสาธารณะ

Continue Reading
Posted by | August 30, 2018
‘สื่อออนไลน์ละเมิดสิทธิเด็ก’

จากผลการศึกษาเรื่อง “บทบาทหน้าที่ของปฏิกิริยาตอบกลับของผู้ใช้ Facebook ต่อการนำเสนอข่าวที่เกี่ยวข้องกับสิทธิเด็กผ่านทางสื่อ Facebook ของสำนักข่าวออนไลน์” โดย นางปาจารีย์ ปุรินทวรกุล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ซึ่งเปิดเผยในการนำเสนอผลวิจัย “รู้ทัน ป้องกันเด็กและเยาวชนผ่านโลกสื่อออนไลน์”

Continue Reading
Posted by | August 30, 2018
ประเด็นร้อน : ชวนลูกพูดคุยออเจ้า

ช่วงละครหลังข่าวเป็นช่วงเวลาที่พ่อแม่ลูกได้ใช้เวลาร่วมกัน แม้เราจะขำขันในมุขตลกและความป่วงของเกศสุรางค์ แต่ก็จะเห็นว่าแม่นายการะเกดมีการใช้ความรุนแรงกับเหล่าข้าทาสบริวาร ทั้งทุบ ตบ ตี กระทืบ!! ไหนจะมีอีผิน อีแย้มที่ค่อยเป็นมือตบสมทบให้อีก ซึ่งพ่อแม่สามารถหยิบประเด็นความรุนแรงที่เกิดขึ้นในละครมาพูดคุยกับลูก ๆ ได้

Continue Reading
Posted by | August 27, 2018
[VDO] ฟัง “หมูป่า” หยุดคิดแทน

ศ.ดร.สมพงษ์ จิตระดับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาด้านเด็กและเยาวชน https://www.youtube.com/watch?v=Kmbgaj2VU8Q

Continue Reading
Posted by | August 27, 2018
[VDO] “ครอบครัว รัฐ กับบทบาทการปกป้องดูแลเด็ก”

สัมภาษณ์พิเศษ ศ.ดร. สมพงษ์ จิตระดับ กรณีเด็ก 4 คน พลัดตกตึก https://www.youtube.com/watch?v=KQJCWB2Up9o

Continue Reading
Posted by | August 27, 2018
[VDO] ประเด็นร้อน: กรณีเด็กป.5 ถูกทำโทษจนเสียชีวิต

ทัศนะจาก ศ.ดร.สมพงษ์ จิตระดับ ผู้อำนวยการศูนย์วิชาการและเครือข่ายวิชาการด้านเด็กและเยาวชน คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย https://www.youtube.com/watch?v=01SSIC9MPzY&t=7s https://www.youtube.com/watch?v=3Iv1hAueTpo&t=3s

Continue Reading