คลังความรู้

Posted by | August 30, 2018
ประเด็นร้อน : ชวนลูกพูดคุยออเจ้า

ช่วงละครหลังข่าวเป็นช่วงเวลาที่พ่อแม่ลูกได้ใช้เวลาร่วมกัน แม้เราจะขำขันในมุขตลกและความป่วงของเกศสุรางค์ แต่ก็จะเห็นว่าแม่นายการะเกดมีการใช้ความรุนแรงกับเหล่าข้าทาสบริวาร ทั้งทุบ ตบ ตี กระทืบ!! ไหนจะมีอีผิน อีแย้มที่ค่อยเป็นมือตบสมทบให้อีก ซึ่งพ่อแม่สามารถหยิบประเด็นความรุนแรงที่เกิดขึ้นในละครมาพูดคุยกับลูก ๆ ได้

Continue Reading
Posted by | August 27, 2018
[VDO] ฟัง “หมูป่า” หยุดคิดแทน

ศ.ดร.สมพงษ์ จิตระดับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาด้านเด็กและเยาวชน https://www.youtube.com/watch?v=Kmbgaj2VU8Q

Continue Reading
Posted by | August 27, 2018
[VDO] “ครอบครัว รัฐ กับบทบาทการปกป้องดูแลเด็ก”

สัมภาษณ์พิเศษ ศ.ดร. สมพงษ์ จิตระดับ กรณีเด็ก 4 คน พลัดตกตึก https://www.youtube.com/watch?v=KQJCWB2Up9o

Continue Reading
Posted by | August 27, 2018
[VDO] ประเด็นร้อน: กรณีเด็กป.5 ถูกทำโทษจนเสียชีวิต

ทัศนะจาก ศ.ดร.สมพงษ์ จิตระดับ ผู้อำนวยการศูนย์วิชาการและเครือข่ายวิชาการด้านเด็กและเยาวชน คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย https://www.youtube.com/watch?v=01SSIC9MPzY&t=7s https://www.youtube.com/watch?v=3Iv1hAueTpo&t=3s

Continue Reading
Posted by | August 27, 2018
ระเบียงโรงเรียน

"ระเบียงโรงเรียน" จากสภาพสังคมในปัจจุบันที่ผู้สูงอายุถูกทิ้งให้อยู่ในชุมชน เด็กๆ เริ่มทยอยเข้าไปเรียนในเมือง ความสัมพันธ์ของคนในชุมชนเริ่มมีช่องว่างมากยิ่งขึ้น จึงเป็นที่มาของระเบียงโรงเรียน นำโดย ‘หนานบูม’ เยาวชนในชุมชน ที่เริ่มคิดวิธีการจัดการเรียนอยู่เพื่อสร้างความใกล้ชิดให้กับเด็กในชุมชน จัดกิจกรรมเรียนรู้ร่วมกับผู้สูงอายุ ด้วยความเชื่อมั่นที่ว่าหากสามารถสร้างเด็กในชุมชนเป็นเพื่อนกันได้ พวกเขาก็จะช่วยดูแลชุมชนต่อไปเมื่อเติบโตขึ้น คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลด

Continue Reading
Posted by | August 22, 2018
นิสิตนักศึกษา ทาสี กินเหล้า

เมื่อนึกถึงกิจกรรมค่ายหรือชมรมอาสาของนักศึกษาระดับมหาวิทยาลัยในปัจจุบัน เรานึกถึงอะไร?? วันนี้จะพามารู้จักกับชมรมรากดิน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่กับรูปแบบกิจกรรมของนิสิต นักศึกษาที่เน้นการเรียนรู้ร่วมกับชุมชน ศึกษาสภาพปัญหาในมิติรายได้ครัวเรือย และการก้าวข้ามกับดักงานกิจกรรมสร้างวัตถุ ทาสี กินเหล้า คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลด

Continue Reading