เวทีสาธารณะ “การปฏิรูปการศึกษาที่เยาวชนเป็นเจ้าของ”

เวทีสาธารณะ “การปฏิรูปการศึกษาที่เยาวชนเป็นเจ้าของ”

วันที่ 24 กันยายน 2562 ช่วงเช้าของเวทีวันนี้มีการส่งเสียงจากเยาวชนทั้งในระบบและนอกระบบการศึกษา ผ่านเวที Ed Talk สุขของการเรียนอยู่ที่ไหนในการศึกษาไทย โดยตัวแทนเยาวชนทั้ง 3 คน คือ

‘ดรีม’ วรากรณ์ ใจยา ที่มาถ่ายทอดเส้นทางชีวิตการเรียนรู้ทั้งในระบบโรงเรียนที่เคยถูกตีตราจากครู และการทำงานร่วมกับชุมชน ที่สร้างการเรียนรู้ในอีกมิติหนึ่งที่กว้างกว่าเดิม

‘โม’ ชลธิชา ศรีษะโคตร ที่ช่วยถ่ายทอดประสบการณ์การเรียนรู้นอกห้องเรียน ผ่านการทำงานในสโมสรนิสิตจุฬาฯ ในฐานะนายก อบจ. หญิงคนแรกของมหาวิทยาลัย

และ ‘อิฐ’ วัชรพันธุ์ มุสิกะ นำเสนอพื้นที่การเรียนรู้ของเยาวชนนอกระบบการศึกษาที่สามารถเกิดขึ้นได้ในทุกพื้นที่การเรียนรู้

ช่วงต่อมา “เวทีเสวนาสาธารณะ: สุก หรือ สุข พื้นที่การเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน” ว่าด้วยการสื่อสารแนวคิด Transforming Education ซึ่งเป็นธีมการขับเคลื่อนวันเยาวชนสากลในวันนี้ โดยมีผู้ร่วมเสวนาได้แก่

– ศ.ดร.สมพงษ์ จิตระดับ ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาด้านเด็กและเยาวชน

– คุณอนุกูล ปีดแก้ว รองอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน

– คุณวัชรพงศ์ พุ่มชื่น ผู้จัดการมูลนิธิภูมิพลังชุมชนไทย

– คุณคณิน เครือพิมาย ตัวแทนเยาวชน

– ดำเนินรายการโดยคุณนวพร สุนันท์ลิกานนท์ นักวิชาการจากศูนย์วิชาการและเครือข่ายวิชาการด้านเด็ก เยาวชน และครอบครัว

ถ่ายทอดภาพการศึกษาไทยในมุมมองที่หลากหลาย ทั้งในแง่ของพื้นที่การเรียนรู้ที่ไปไกลกว่าห้องเรียน มิติการเรียนรู้ที่คำนึงถึงความหลากหลาย การดูแลเด็กและเยาวชนที่อยู่ในกระบวนการยุติธรรม และช่องทางการเรียนรู้ของคุณรุ่นใหม่

ทั้งนี้ได้มีการนำเสนอผลสำรวจถึงคำถามที่ว่า การศึกษาไทยแท้จริงแล้วเป็นของใคร? สุขของการเรียนรู้อยู่ที่ไหน? และการเรียนรู้ในระบบการศึกษาจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงอะไรบ้าง? พร้อมร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้เข้าร่วมในห้องประชุมในวันนี้

ช่วงบ่าย ชวนผู้เข้าร่วมประชุมชมภาพยนตร์ Reach for the SKY ฝากฝันไว้ที่ปลายฟ้า ที่สะท้อนระบบการสอบเข้ามหาวิทยาลัยในเกาหลีใต้

หลังจากนั้นพูดคุยในวงเสวนา โดยมีผู้ร่วมเสวนา ได้แก่

– ผศ.แวอาซีซะห์ ดาฮายี จาก มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

– อ.ศุภชัย ไตรไทยธีระ จากบริษัท SILC

– คุณสุวิทย์ สิงห์สี ตัวแทนเยาวชน

– ดำเนินรายการโดยคุณพจนา อาภานุรักษ์ นักวิชาการจากศูนย์วิชาการและเครือข่ายวิชาการด้านเด็ก เยาวชน และครอบครัว

พูดคุยถึงประเด็นความท้าทายของสังคมไทยในการเผชิญหน้ากับการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาที่เกิดขึ้น การแข่งขันสอบเข้ามหาวิทยาลัย ค่านิยมของสังคมที่มีอิทธิพลต่อการเลือกมหาวิทยาลัย รวมถึงตอบคำถามที่ว่า มหาวิทยาลัยยังเป็นปลายฟ้าแห่งความฝันของเด็กได้จริงหรือไม่ ?

ในเวทีนี้มีนิสิตครุศาสตร์ชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมแลกเปลี่ยนในเวที พร้อมสะท้อนมุมมองผ่านประสบการณ์การสอบเข้ามหาวิทยาลัยที่เพิ่งผ่านมาร่วมด้วย

Related Blogs

Posted by editor | May 31, 2020
เสียงสัมภาษณ์ ศ.ดร.สมพงษ์ จิตระดับ ต่อการปรับการเรียนการสอนในสถานการณ์ COVID-19
https://www.youtube.com/watch?v=e9zoloOPj48 ศ.ดร.สมพงษ์ จิตระดับ แนะ 3 วิธีปรับรูปแบบการเรียนรู้ในสถานการณ์แพร่ระบาดโควิด-19 เสริมโอกาสการเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์ เรียนแบบบ้านเรียนหรือศูนย์การเรียน และเรียนแบบชุมชนเป็นฐาน
Posted by editor | March 18, 2020
วันเด็กสากล “เพื่อสิทธิเด็กทุกคน”
UNICEF ปล่อยเอกสารสำคัญประมวลสถานการณ์หลังมีประกาศอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กในวันที่ 20 พฤศจิกายน 1989 กว่า 30 ปีที่ผ่านมาประชาคมโลกได้ทำตามสัญญาในการเคารพสิทธิของเด็กด้านใดบ้าง สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ใน https://www.unicef.org/world-childrens-day และ https://www.unicef.org/…/Convention-rights-child-at-crossro…
Posted by editor | March 18, 2020
[VDO] คิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับ แฟลชม็อบ ของนิสิตนักศึกษา ?
https://www.youtube.com/watch?v=Xh99vIgh0TU&t=3s สัมภาษณ์ ศ.ดร.สมพงษ์ จิตระดับ หัวหน้าหน่วยปฏิบัติการวิจัยเพื่อการพัฒนาเด็กและเยาวชน คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย